Atmosfera Ruchu

Pilates

Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd

historia

Pilates jest programem treningowym powstałym na początku dwudziestego wieku, opracowanym przez Josepha Pilatesa. Był on niemieckim sportowcem, który przekonany o tym, że ciało i umysł stanowią jedność, zdecydował się stworzyć ćwiczenia wzmacniające zarówno psychikę, jak i samo ciało.

Od 1934 roku na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje dotyczące metod treningowych Josepha Pilatesa. Od tej chwili ćwiczenia Pilates (nazywane przez samego mistrza "Kontrologią") stawały się coraz bardziej popularne, szczególnie w środowisku tancerzy oraz kontuzjowanych sportowców pozbawionych możliwości "normalnego" ruchu.

Od chwili w której Joseph Pilates usystematyzował technikę swoich ćwiczeń zaczęła ona samoistnie ewoluować. Obecnie istnieje kilkanaście jej odmian np. yogapilates czy najnowsza "Menezes Method".

charakterystyka

Metoda Pilates należy do nurtu Body and Mind, co oznacza że jest treningiem o charakterze terapeutycznym i leczniczym. Głównym jej celem jest niwelowanie wtórnych oraz pierwotnych zaburzeń występujących w obrębie aparatu mięśniowego oraz stawowo-kostnego.

Najważniejszym elementem ćwiczeń Pilates jest sam proces ruchu a nie jego widoczne efekty. Chodzi przede wszystkim o korektę postawy a nie nabieranie masy mięśniowej. Podczas wykonywania ruchów w pracę angażują się mięśnie wewnętrzne (lokalne) wpływające na szereg procesów zachodzących w ludzkim ciele.

zasady

  1. Środkowanie - napięcie mięśni "środka" czyli mięśni znajdujących się pomiędzy przeponą a dnem miednicy oraz mięśniem poprzecznym brzucha a mięśniem wielodzielnym.
  2. Oddychanie - oddech boczny, dolnożebrowy. Polega on na przepychaniu wdychanego powietrza do tylnych partii płuc, co rozszerza żebra na zewnątrz i stymuluje mięśnie międzyżebrowe.
  3. Koncentracja - ciągła analiza wykonywanego w danym momencie ruchu. Wspomaga relaksację oraz prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.
  4. Kontrola - powolny i w pełni kontrolowany skurcz umożliwiający korygowanie popełnianych podczas treningu błędów.
  5. Precyzja - umiejętność skoordynowania ruchu z oddechem. Skupienie nie tylko na napinaniu poszczególnych mięśni ale również na celu ich napięcia.
  6. Płynność - płynne przechodzenie od jednego do drugiego ćwiczenia, łączenie ćwiczeń wzmacniających z rozciągającymi, wdzięk.
  7. Izolacja - świadomość posiadanych zaburzeń, wad postawy, przykurczy mięśniowych. Wzmacnianie rejonów ciała, które tego wymagają przy jednoczesnym relaksowaniu tych, które są spięte. Skupienie na technice tak, by zaczynając od podstaw osiągać dalsze poziomy zaawansowania.
  8. Rutyna - nieustanna praktyka oraz systematyczny trening umożliwiający trwałą poprawę postawy oraz ogólnej sprawności ruchowej.

podsumowanie

Ćwiczenie metodą Pilatesa przeznaczone jest głównie dla osób, które odczuwają nieprzyjemne dolegliwości bólowe, mają ograniczony zakres ruchomości ciała, cierpią na brak siły oraz wytrzymałości mięśniowej.

Metoda ta zwiększa koordynację, kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała, koryguje jej wady a także wzmacnia mięśnie posturalne, inicjuje współpracę poszczególnych grup mięśniowych, oraz uczy prawidłowego i "pełnego" oddechu.